คำแนะนำการใช้กระดาน TH Active Board Promethean ( หน้าห้องเรียน ป.1, ป.2, ม.1, ม.2)

คำแนะนำการใช้กระดาน TH Active Board Promethean ( หน้าห้องเรียน ป.1, ป.2, ม.1, ม.2)

Comments
คำแนะนำการใช้กระดาน TH Active Board Promethean ( หน้าห้องเรียน ป.1, ป.2, ม.1, ม.2)
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

 

ข้อแนะนำาการใช้งาน ActiveBoard 

 

1. เปิดสวิตซ์เบรคเกอร์ และให้แน่ใจว่ามีไฟเข้าอุปกรณ์ดังต่อไปนี้:
• ActivBoard (สังเกตจากไฟบริเวณมุมซ้ายบนของกระดาน)
• เครื่องคอมพิวเตอร์
• โปรเจคเตอร์
• อุปกรณ์ใช้ร่วมอื่น ๆ เช่น กล่องแยกสัญญาณภาพ ลำโพง

2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรเจคเตอร์
(ในกรณีที่เป็น ActiveBoard รุ่น 300 PRO และ 500 PRO ให้เปิดสวิตซ์
ลำโพงบริเวณด้านข้างของกระดานด้วย)

3. เมื่อบนภาพบนกระดาน ActiveBoard มีการแสดงผลเหมือนภาพบนจอ
คอมพิวเตอร์ ให้นำปากกา ActivePen แตะบนกระดาน และสังเกตว่าปลาย
ปากกาตรงกับปลายเม้าส์หรือไม่
• ถ้าตรงกัน: ActiveBoard พร้อมใช้งานทันที
• ถ้าไม่ตรงกัน: ให้ทำการ Calibrate กระดาน

4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ปิดโปรเจคเตอร์ และรอจนไฟสีแดงที่โปรเจคเตอร์
หยุดกะพริบ จึงสับสวิตซ์เบรคเกอร์ลง เพื่อยืดอายุของหลอดภาพ

 

การ Calibrate และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
ActiveBoard

1. นำปลายปากกา ActivePen ไปจ่อมุมด้านบนซ้ายของ
ActiveBoard บริเวณโลโก้ไฟกลม ประมาณ 5 – 6 วินาที

2. หน้ากระดานจะปรากฏสัญลักษณ์ Promethean
ให้กดปลายปากกาบนผิวกระดาน 1 ครั้ง

3. จากนั้นกดปลายปากกาลงบนเครื่องหมายบวก
ซึ่งจะปรากฏอยู่บนกระดาน ทั้งหมดจำนวน 5 จุด

4. สังเกตปลายปากกาที่กดลงบนกระดานในเวลา
ต่อมาจะตรงกับปลายเม้าส์ ซึ่งหมายถึงเริ่มใช้งานได้ทันที
ถ้า ActiveBoard ไม่ตอบสนองต่อปากกา ActivePen
• ตรวจสอบสาย USB ที่เชื่อมต่อกับกระดาน ให้ถอดสายและเสียบใหม่
• ตรวจสอบไฟบนกระดาน ถ้าไฟไม่ติด ให้ตรวจสอบปลั๊กไฟของกระดาน
• อัพเกรด Driver ได้จาก www.PrometheanPlanet.com/Support
• กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลประจำโรงเรียน
หรือติดต่อทางบริษัทได้ที่ เบอร์ 02-653-8255 ต่อ 757-760

 

คำแนะนำ และการทำความสะอาด
ActiveBoard

คำแนะนำดังต่อไปนี้ จะทำให้การใช้งาน ActiveBoard เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด:
1. ห้าม สับสวิตซ์เบรคเกอร์ลง จนกว่าไฟสีแดงที่โปรเจคเตอร์จะหยุดกะพริบ
เนื่องจากพัดลมกำลังระบายความร้อนของหลอดภาพโปรเจคเตอร์

2. ควรใช้รีโมทควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องโปรเจคเตอร์
ไม่ควรแตะหรือปรับ โปรเจคเตอร์โดยตรง เนื่องจากอาจทำให้ภาพบน
ActiveBoard เคลื่อนได้

3. ไม่ควรใช้ปากกาไวท์บอร์ดหรือมาร์คเกอร์ บนกระดาน ActiveBoard
จะทำให้เกิดคราบ แม้ว่าสามารถลบได้
การทำความสะอาด ActiveBoard
แนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดจอคอมพิวเตอร์ หรือผ้าชุบน้ำหมาด
ห้ามใช้สารกัดกร่อน เช่น ทินเนอร์ หรือน้ำมันสน ทำความสะอาด

Back to Top