แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุง

แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุง

Comments
แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุง
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

แนวปฏิบัติการขอใช้บริการ / ซ่อมบำรุง

1.   เข้าสู่งานบริการครูและบุคลากร http://app.prc.ac.th/PRCpersonalService/

2.   เข้าสู่ระบบงานบริการ แจ้งซ่อมอุปกรณ์ IT โสตฯ และซ่อมบำรุง

      http://app.prc.ac.th/ICTMaterial/MainmenuType.php

3.   เลือกแจ้งซ่อมตามประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านต้องการ

4.   กรอกข้อมูลรายละเอียด ให้ระบบรหัสสินทรัพย์ของอุปกรณ์นั้น ๆ ด้วย เพื่อแผนกเทคโนโลยีและ

      ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT จะสามารถนำไปในการเบิกอะไหล่ทดแทน

5.   ช่างจะเข้าดำเนินการตามคิวซ่อม

6.   ท่านสามารถติดตามการดำเนินงานของท่านได้ตามจากหน้าเว็บแจ้งซ่อม

      http://app.prc.ac.th/ICTMaterial/ICTMatMain.php

Back to Top