Twitter เตือนผู้ใช้ 330 ล้านรายให้เปลี่ยนรหัส หลังเกิดเหตุขัดข้องข้อมูลหลุด !

Twitter เตือนผู้ใช้ 330 ล้านรายให้เปลี่ยนรหัส หลังเกิดเหตุขัดข้องข้อมูลหลุด !

Comments
Twitter เตือนผู้ใช้ 330 ล้านรายให้เปลี่ยนรหัส หลังเกิดเหตุขัดข้องข้อมูลหลุด !
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

twitter-1795652_1920

เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก Twitter เมื่อเกิดเหตุหลุดข้อมูลของ Password ของผู้ใช้งานกว่า 330 ล้านคนจาก Bug บางอย่าง ทำให้เขาต้องเตือนผู้ใช้งานทั้งโลกให้ทำการเปลี่ยนพาสก่อนจะสายเกินไป

ใครที่กำลังใช้งาน Twitter วันนี้อาจจะพบกับคำเตือนจากทาง Twitter ว่า ให้คุณเข้าไปทำการเปลี่ยน Password โดยที่เขาอธิบายว่า พวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีพิเศษที่ทำให้คนในบริษัท Twitter ไม่สามารถเห็น Password ของใครได้เลย แต่ว่าเขาได้พบกับ Bug ตัวหนึ่งที่ได้เก็บข้อมูล Password ทั้งหมดที่ไม่ได้ทำการปกปิดเอาไว้ ซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งาน แต่เขาก็ไม่ได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เอง แต่แจ้งให้กับผู้ใช้งานทั้งโลกให้ได้ทราบทั่วกัน

Twitter_Change_PasswordTwitter_Change_Password2

ก็แนะนำว่าผู้ใช้ควรเปลี่ยน Password ใหม่และทำการใช้ 2-factor authentication เพิ่มเติมเพื่อป้องกันการโดนโจรกรรม Account กันด้วยค่ะ

ขอบคุณที่มาของข่าวจาก: คุณ 

https://www.beartai.com/news/itnews/237080

 

Back to Top