แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

Comments
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

คำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้ต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ ที่นี้ด้วย
คลิกเพื่อประเมิน

About the author:

Back to Top