อัพเดทโปรแกรมMGeneralStock

อัพเดทโปรแกรมMGeneralStock

Comments
อัพเดทโปรแกรมMGeneralStock
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

อัพเดทโปรแกรม MGeneralStock เพิ่มรายงานการเบิกพัสดุ แยกรายหน่วยงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2557

19-3-2557 13-41-11

 

เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายจ่าย ให้ตรงกับโปรแกรมแผน

ผู้ร้องขอ: ปรียาดา กุลรินทร์

 

Back to Top