อัพเดทโปรแกรมPersonnelDepartment

อัพเดทโปรแกรมPersonnelDepartment

Comments
อัพเดทโปรแกรมPersonnelDepartment
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ทำการอัพเดทโปรแกรม PersonnelDepartment

โดยเพิ่มให้สามารถตรวจสอบและเพิ่มข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง สำหรับเปลี่ยนแปลงข้อมูลของนักเรียนและส่ง sms แจ้งผู้ปกครอง กรณีนักเรียนมาสาย

ผู้ร้องขอ: อ.พัทยา บุญสูง

อัพเดทวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

Back to Top