ปิดเว็บดูเกรดนักเรียน

ปิดเว็บดูเกรดนักเรียน

Comments
ปิดเว็บดูเกรดนักเรียน
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

ขณะนี้เว็บตรวจสอบผลการเรียนและเกรดเฉลี่ย ( http://www.prc.ac.th/Academic/checkgrade )

ได้ปิดการดูเกรดนักเรียนช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว

จะเปิดให้นักเรียนสามารถเข้าดูเกรดได้ในวันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

19-2-2557 14-58-12

Back to Top