อัพเดทรายงานในโปรแกรม PRCStudentSDQ

อัพเดทรายงานในโปรแกรม PRCStudentSDQ

Comments
อัพเดทรายงานในโปรแกรม PRCStudentSDQ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

อัพเดทรายงานสรุปการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยได้เพิ่มผลสรุปรวมในแต่ละด้าน (ดี, เก่ง, สุข) ในวันที่ 11 ก.พ. 2557

ผู้ร้องขอให้ปรับแก้ : อ.วิราชินี สุกิน

Back to Top