คู่มือการเข้าถึงโปรแกรม

คู่มือการเข้าถึงโปรแกรม

Comments
คู่มือการเข้าถึงโปรแกรม
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

คู่มือการเข้าถึงโปรแกรม

 

1.คลิกปุ่ม Windows และ ปุ่มตัวอักษร r พร้อมกัน

1

 

2.จะปรากฏ Pop up ดังภาพ

2

 

3.พิมพ์ \\172.16.26.142 แล้วคลิก OK เพื่อเข้าสู่พื้นที่จัดเก็บโปรแกรม

3

 

4.ดับเบิลคลิก โฟรเดอร์ชื่อ PRCProgram

4

 

5.จะพบกับโปรแกรมทั้งหมดของโรงเรียน ดับเบิลคลิก โฟรเดอร์ชื่อ MeasurementAndEvaluation

5

 

6.ค้นหาโปรแกรมที่ชื่อว่า PRCMeasurement แล้วคลิกให้ขึ้นแถบสีฟ้า

6

 

7.คลิกขวาที่โปรแกรม exe (ที่มีแถบสีฟ้า) จะปรากฏแถบให้เลือกดังภาพ แล้วเอาเม้าส์ไปชี้ที่ Send to

7

 

8.เมื่อปรากฏแถบดังภาพ ให้คลิกเลือก Desktop (create shortcut) เพื่อนำโปรแกรมไปไว้ยังหน้า Desktop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

8

 

เมื่อทำตามข้อ 1 – 8 เรียบร้อยแล้ว ในการเรียกใช้โปแกรมในครั้งต่อไป ท่านสามารถดับเบิลคลิกโปรแกรมจากหน้า Desktop ของท่าน โดยไม่ต้องทำตามข้อ 1 – 8 ซ้ำ

How to create program

Back to Top