คู่มือการใช้งานโปรแกรมลดขนาดภาพ EzThmb 3.0

คู่มือการใช้งานโปรแกรมลดขนาดภาพ EzThmb 3.0

Comments
คู่มือการใช้งานโปรแกรมลดขนาดภาพ EzThmb 3.0
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

วิธีการใช้งานโปรแกรมลดขนาดภาพ (EzThmb 3.0)

สำหรับลดขนาดภาพเพื่ออัพโหลดเข้าโปรแกรม PRCBudgetPlan และโปรแกรม StudentHounour

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1.ตัว Setup โปรแกรมอยู่ที่ \\172.16.26.142\PRCProgram\zPRCSetup\โปรแกรมลดขนาดภาพ

1

2.ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์   2 จะปรากฏ POPUP ดังภาพ ให้คลิก RUN

3

 

3.เข้าสู่หน้าจอการติดตั้ง คลิก Next

4

 

4.เลือก I accept the Agreement คลิก Next

5

 

5.หน้าจอให้เลือกพื้นที่ในการติดตั้ง คลิก Next

6

 

6.หน้าจอตั้งชื่อไฟล์ คลิก Next

7

 

7.หน้าจอการแสดงไอคอนของโปรแกรม คลิก Next

8

 

8.หน้าจอการติดตั้งโปรแกรม คลิก Install

9

 

9.รอสักครู่ เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพ แสดงว่าท่านได้ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว คลิก Finish

10

ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม

1.ดับเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรม Easy Thumbnails ที่หน้า Desktop

11

 

2.การใช้งานครั้งแรก โปรแกรมจะถามว่าต้องการให้มีการอัพเดทหรือไหม คลิก No

12

 

3.หน้าจอโปรแกรม หากหน้าจอโปรแกรมเล็กไป สามารถขยายได้ โดยคลิกปุ่ม ดังภาพ

13

 

4.เลือกรูปที่ต้องการลดขนาด สามารถทำได้ครั้งละรูป และครูใน Folder ทั้งหมด

14

 

 

5.เมื่อเลือกรูปได้แล้ว ไปที่ Settings

ให้ตั้งค่า ความกว้าง ความยาว ขอภาพดังนี้

สำหรับอัพโหลดในโปรแกรม PRCBudgetPlan (ขนาดภาพไม่เกิน 2 Mbp)

Max. width : ไม่เกิน 1024

Max height : ไม่เกิน 1080

สำหรับอัพโหลดในโปรแกรม PRCStudentHonour (ขนาดภาพไม่เกิน 3 Mbp)

Max. width : ไม่เกิน 1920

Max height : ไม่เกิน 1080

15

 

Prefix/suffix หมายถึงคำต่อท้ายชื่อไฟล์เดิม

รูปจะสร้างเป็นไฟล์ใหม่ ไม่เขียนทับไฟล์เดิม เพื่อให้ครูสามารถนำไฟล์ต้นฉบับไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้

 

 

6.การดำเนินการสร้างไฟล์รูปใหม่ โดยคลิก Make All หรือ Make ตามวัตถุประสงค์

Make All หมายถึง กำหนดไฟล์รูปในโฟรเดอร์ที่เรากำลังเปิดทั้งหมด

Make หมายถึง กำหนดเฉพาะรูปที่กำลังเลือก

16

 

7.รูปที่ท่านจะได้รับ จะอยู่ในโฟรเดอร์เดิมของท่าน ดังภาพ

17

 

ขนาดไฟล์เดิม DSC_5172.JPG                           ขนาดไฟล์ใหม่ tn_DSC_5172.JPG

18                           19

 

View Post

EzThmb 3.0

Back to Top